My Home

เราเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี รับปรึกษา ออกแบบ วางระบบ เช่น การจัดทำเว็ปไซต์ ออกแบบดูแลระบบด้านเครือข่าย ระบบมอนิเตอร์ ระบบกล้องวงจรปิด การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไอทีภายในองค์กร / รีสอร์ท / โรงแรม / ล้ง / หรือตั้งโรงงานใหม่

hosting services & website creator

จดทะเบียนเว็ปไซต์ และ ออกแบบ

บริการด้าน จดทะเบียนเว็ปไซต์ การออกแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมันกับลูกค้า กลุ่ม ธุรกิจ และ ลูกค้าทั้วไป

Server Storage and Network Services

บริการด้านเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย

ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเซิร์ฟเวอร์ และ การออกแบบระบบเครือข่าย ปรับใช้และ คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า.

จดทะเบียนและออกแบบเว็ปไซต์

บริการด้านการ จดทะเบียนเว็ปไซต์ และ ออกแบบเบื้องต้น

บริการติดตั้ง กล้องวงจรปิด

บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน จังหวัด จันทบุรี ให้บริการมานานกว่า 8 ปี

บริการด้านเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย

บริการด้านวางระบบ เซิร์ฟเวอร์ และ ระบบ เครือข่าย ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของระบบไ

บริการด้าน มือถือ

ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญ ในการให้บริการ ซื้อ-ขาย และซ่อมมือถือ

บริการด้านระบบ IOT

บริการด้าน IOT

Aenean morbi gravida aliquet volutpat, et ligula augue